Plan pracy pedagoga i psychologa w I semestrze 2015/2016

Gimnazjum
nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

 

 

Ewa Jarocka Sadowska (pedagog)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.10–15.00

(pedagog, gabinet 214)

8.3012.15

(pedagog, gabinet 214)

14.00-15.45
(KN)

10.3013.15

(pedagog, gabinet 214)

14.5018.15

(pedagog, gabinet 214)

8.30-9.15
(pedagog, gabinet 214)

11.05-14.20

(pedagog, gabinet 214)

8.30–13.15

(pedagog, gabinet 214)

 

 

Ewelina Małek (psycholog, doradca zawodowy)

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-13.00

(psycholog, gabinet 215)

13.00-15.00
(doradca zawodowy,

gabinet 215)

8.30-11.00
(psycholog, gabinet 215)

11.00-13.00
(doradca zawodowy,

gabinet 215)

11.00-12.00
(KN)

12.00-17.30

(psycholog, gabinet 215)

8.30-14.00

(psycholog, gabinet 215)

14.00-16.00
(doradca zawodowy,

gabinet 215)

8.00-13.30

(psycholog, gabinet 215)

13.30-14.30
(KN)