Plan pracy pedagoga w II semestrze 2013/2014

Ewa Jarocka – Sadowska (pedagog)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.30 – 14.20

(gabinet 214)

8.15 – 13.15

(gabinet 214)

13.15 – 14.00

Nauczanie indywidualne

11.00 – 12.00 (KN)

12.00 – 15.40

(gabinet 214)

15.45 – 16.30

Nauczanie indywidualne

16.30 – 17.30

(gabinet 214)

8.30 – 12.45

(gabinet 214)

9.00 – 13.15

(gabinet 214)

13.15 – 14.00

Nauczanie indywidualne

Druga godzina KN – doraźnie (apele, uroczystości szkolne, wycieczki, wyjazdy okolicznościowe)

Liliana Tomicka (pedagog)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.30 – 13.30

(gabinet 116)

9.00 – 14.00

(gabinet 116)

11.00 – 13.00

(gabinet 116)

13.00-14.00 (KN)

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ewelina Małek (psycholog)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.30- 13.30

(gabinet 215)

13.30-14.30 (KN)

8.30 – 13.00

(gabinet 215)

11.15 – 17.30

(gabinet 215)

9.00 – 14.15

(gabinet 215)

9.00 – 13.00

(gabinet 215)

13.00-14.00 (KN)