otwórz dziennik

Pomoc dla Rodziców:

gimnazjumpiastow@gmail.com

pasek1

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Piastowie uprzejmie zaprasza Rodziców uczniów przyszłych klas I oraz Rodziców dzieci sześcioletnich,
które od 1 września 2017r. będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  Nr 5,
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 czerwca 2017r.   o godz. 18:00 w stołówce szkolnej.

Dyrektor
Wanda Wojtczuk

Poniedziałek

 1c (klasy 1)1f2a Klasy 2)2f3d3e (klasy 3)3f3g
1biologia PWmatematyka RDj. angielski PMreligia PKwos KEinformatyka ŻAj. niemiecki/francuski RG/KAj. niemiecki/francuski 3f+3g
2chemia PWj. francuski KAmatematyka RDgeografia ZRzajęcia techniczne ŻAj. polski KEgeografia PMj. angielski PM
3j. angielski ROgeografia ZRreligia PKj. angielski PMzajęcia techniczne ŻAzajęcia artystyczne DBmatematyka RDmatematyka TA
4matematyka BGbiologia PWwf ROj. polski KWwf TA/KEhistoria BMwf 3f+dmuzyka DB
5wf PKgddw KWj. polski KJhistoria BMmatematyka KMj. angielski ROreligia KSwf TA
6historia BMplastyka PKhistoria BMwf TAj. polski KJj. angielski PMchemia PWzajęcia artystyczne DB
7religia PKwf TAmatematyka KMj. polski SK

Wtorek

 1c (klasy 1)1f2a (klasy 2)2f3d3e (klasy 3)3f3g
1j. polski SKj. francuski KAbiologia PWmatematyka KMgddw KJgddw PKgddw BMgddw PM
2fizyka PKj. polski KWgddw PWj. francuski KAmatematyka KMj. angielski PMmatematyka BGj. polski SK
3matematyka BGj. angielski PMj. niemiecki/francuski KAwos BMinformatyka ŻA/PKj. polski KEj. polski SKwf TA
4j. angielski KEinformatyka TAreligia PKj. polski KWj. polski KJmatematyka BGzajęcia techniczne ŻAmatematyka RD
5j. angielski ROmatematyka RDj. angielski KEwf TAj. polski KJmuzyka DBzajęcia techniczne ŻAhistoria BM
6wf PKgeografia ZRj. polski KJhistoria BMmuzyka DBwf RGinformatyka ŻAj. angielski
7j. niemiecki/rosyjski RGROSmuzyka DBROS

Środa

 1c (klasy 1)1f2a (klasy 2)2f3d3e (klasy 3)3f3g
1j. angielski ROreligia KPchemia PWmatematyka KMreligia KSj. angielski PMinformatyka ŻA
2j. polski KEj. polski KWwf PKhistoria BMj. polski KJj. polski KEj. polski SKj. angielski PM
3plastyka PKj. angielski PMinformatyka ŻAj. polski KWmatematyka KMreligia KSmatematyka BGwf TA
4gddw BGbiologia PWj. angielski PMj. francuski KAwf TA/PKwf KSwf 3d+fj. polski KE
5historia BMj. francuski KA biologia PWinformatyka ŻAj. angielski ROmatematyka BGj. angielski PMj. polski KE
6wf TAmatematyka WLzajęcia artystyczne DBgddw KAbiologia PWj. niemiecki/rosyjski RGhistoria BMreligia KS
7plastyka PKzajęcia obywatelskie BMj. niemiecki/francuski RG/KAj. niemiecki/francuski 3f+g

Czwartek

 1c (klasy 1)1f2a (klasy 2)2f3d3e (klasy 3)3f3g
1plastyka PKj. polski KWzajęcia obywatelskie BMj. francuski KAinformatyka ŻAj. angielski PM
2matematyka BGmatematyka RDwf ŻAj. francuski KAj. angielski PMchemia PWhistoria BMgeografia PM
3religia PKchemia PWj. polski KJzajęcia artystyczne DBreligia KSj. angielski PMj. polski SKhistoria BM
4j. polski KJj. francuski KAj. polski KJj. polski KWchemia PWwf TAreligia KSj. polski SK
5biologia PKj. francuski KAhistoria BMbiologia PWmatematyka KMhistoria TAzajęcia artystyczne DBreligia KS
6wf KJhistoria KSmatematyka KMreligia PKwf TA/KEj. niemiecki/rosyjski RGwf 3d+fwos BM
7wf TAmatematyka KMj. niemiecki/rosyjski RGreligia KSwos BMj. rosyjski

Piątek

 1c (klasy 1)1f2a (klasy 2)2f3d3e (klasy 3)3f3g
1chemia PWj. polski KWwf DBj. angielski PMmatematyka BGmatematyka RDwf TA
2matematyka BGj. polski KWj. angielski ROchemia PWwf TA/KEj. angielski PMwf 3f+dmatematyka RD
3j. polski KEhistoria BMj. angielski ROj. polski KWzajęcia artystyczne DBj. polski KJbiologia PWj. polski KP
4j. angielski ROreligia PKj. polski KEj. francuski KAhistoria BMbiologia PWmatematyka RDzajęcia techniczne ŻA
5wf PKbiologia PWwos BMj. angielski PMj. polski KJwf KEzajęcia artystyczne DBzajęcia techniczne ŻA
6wdż KEwf DBj. niemiecki/francuski KAreligia PKj. polski KJzajęcia techniczne ŻAhistoria BMj. angielski PM
7j. francuski KAgeografiawf PKzajęcia techniczne ŻA

szkola promująca zdrowiecwicz dla zdrowia
Statutowym celem Gimnazjum nr 1 jest kształtowanie postaw, nawyków i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów, który szkoła realizuje, podejmując wiele działań promujących zdrowy styl życia.

Gimnazjum jest od 7 lat Szkołą Promującą Zdrowie, ma doświadczenie i chętnie wdraża projekty i podejmuje nowe wyzwania w tym zakresie.

W tym roku szkolnym szkoła wzięła udział w ogólnopolskim programie ”Trzymaj formę!” (Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Otyłości) pod patronatem MEN i MSiT i MZ. W ramach programu podjęto wiele inicjatyw.

Już w listopadzie grupa 30 uczniów uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie wiedzy o zdrowiu i jego ochronie – „Meditest”. Inni uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Każdą kaszę chętnie zjemy, zaraz ją przygotujemy!”.

Szkoła po raz pierwszy realizuje autorski program profilaktyki nadwagi i otyłości pt.”Ćwicz i jedz dla zdrowia!”, z dziewczętami prowadzi go p. Lidia Kaczor, a z chłopcami p. Artur Tykwiński.

W gimnazjum sprawnie funkcjonuje Szkolny Zespół Promocji Zdrowia, w którym pracują wybrani uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Zespół inicjuje i czuwa nad realizacją wielu szkolnych projektów zdrowotnych. Najważniejszym z nich jest szkolny konkurs dla klas.

Ważnym wydarzeniem społecznym w ramach promocji zdrowia były obchody Światowego Dnia Zdrowia. Przez tydzień, w dniach 3 – 7 kwietnia, w szkole, pod hasłem „Ćwicz i jedz dla zdrowia!”, odbywały się działania promujące zdrowie i racjonalne odżywianie. Program Tygodnia Zdrowia był bardzo bogaty i skierowany do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

Z inicjatywy uczniowskiej zorganizowany został konkurs dla klas na najciekawszą i najsmaczniejszą kolorową potrawę. Wszystkie zespoły świetnie wywiązały się z zadania. Uczniowie klas trzecich z panią Żukowską na technice przygotowali pyszne koktajle, którymi poczęstowali rodziców podczas zebrania. Odbyły się testy wiedzy o zdrowiu, konkurs o zdrowym odżywianiu „Wiem, co jem!” i prezentacje multimedialne poświęcone tej tematyce. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się prowadzone cały rok „aktywne przerwy”, podczas których wszyscy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności sportowych  oraz tanecznych.

 

Tradycyjnie, w piątek, raz w miesiącu, obchodzony jest Dzień owoców i warzyw, dzień kiedy Zespół Promocji Zdrowia przygotowuje poczęstunek dla wszystkich uczniów. Na ten cel przeznaczone są środki z Komitetu Rodzicielskiego.

W realizacji programu edukacji zdrowotnej szkoła współpracuje od wielu lat z wieloma organizacjami, np. Sanepidem, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warszawską uczelnią SGGW, Fundacją Medicover.

W sobotę, 20 maja w szkole odbył się piknik rodzinny. Wzięło w nim udział wielu uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców Piastowa i zaproszonych gości.

Tradycyjnie podczas pikniku dokonano podsumowania działań szkoły w zakresie promocji zdrowia, a Pani Dyrektor Wanda Wojtczuk rozdała nagrody uczniom za osiągnięcia w konkursach zdrowotnych. Oto ich wyniki:

 

  1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ZDROWIU „MEDITEST”

I miejsce – Julia Gołębiewska kl. IIIf

II miejsce – Martyna Kaleta kl. IIIb

III miejsce – Natalia Kochańska kl. IIIb

 

  1. SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWYM ODŻYWIANIU „WIEM, CO JEM!”

I miejsce – Weronika Milewska kl. IIIf

II miejsce – Aleksandra Dyderska kl. IIId

III miejsce – Oliwia Dębowska kl. IIId

 

 

  1. SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNO-ZDROWOTNY PT.”ĆWICZ I JEDZ DLA ZDROWIA!”

Jury przyznało trzy pierwsze równorzędne nagrody dla klas:

 

Ia – wych. P. Alicja Kuziemska, za rzetelne przekazanie wiedzy nt skutków nieracjonalnej diety i zaproponowania przekąsek z produktów o wysokich wartościach odżywczych,

Ie – wych. P. Halina Lis, za propagowanie aktywności fizycznej w rodzinie i poprowadzenie zumby przez mamę ucznia podczas pikniku,

Ig – wych. P. Małgorzata Koronkiewicz, za bogatą propozycję sposobu  zdrowego stylu życia.

 

Wyróżnienia przyznano klasom:

Ib – wych. P. Anita Sklepkowska,

If – wych. P. Wioletta Kozlowska,

IIb – wych. P. Wioletta Cegiełko,

IId – wych. P. H. Dziekan,

IIe – wych. P. Bożena Augustyniak,

IIIb – wych. P. Aldona Sas,

IIIe – wych. P. Maria Gołąbek,

 

  1. KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZĄ I NAJCIEKAWSZĄ KOLOROWĄ POTRAWĘ

I miejsce wśród klas pierwszych – kl. IC (wych. P. Grażyna Baranowska)

II miejsce wśród klas drugich – kl. IIf (wych. P. GAnna Kowalska)

III miejsce wśród klas trzecich – kl. IIIe (wych. Maria Gołąbek)

 

Dyrekcja szkoły bardzo dziękuje pani Karolinie Sikorskiej, Pełnomocnikowi ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za pomoc w zdobyciu środków finansowych z budżetu Gminnej KRPA na zakup nagród dla uczniów.

 

 

Szkolny Koordynator Zdrowia

 

Lidia Kaczor

Dnia 10 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Wilna. Jest to stolica Litwy. Podróż trwała dosyć długo i byliśmy trochę zmęczeni. Mimo to wybraliśmy się na krótki spacer po Kownie.  To bardzo przytulne miasteczko z ciekawą historią. Kiedy już dotarliśmy do celu, zakwaterowaliśmy się w pięknym trzygwiazdkowym hotelu. Przez cały kolejny dzień  zwiedzaliśmy Wilno. Obejrzeliśmy dużo kościołów katolickich, cerkwi prawosławnych, kaplic, z których najładniejszą była Kaplica Zygmunta.

Dowiedzieliśmy się, jak wielu Polaków związanych jest z Wilnem. Sporo usłyszeliśmy o  Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim. Są to czołowi twórcy epoki romantyzmu, których dzieła czytaliśmy na lekcjach j. polskiego. Mieliśmy więc okazję, aby poszerzyć wiedzę szkolną..

Kolejnym punktem programu  było zwiedzanie cmentarza na Rossie, gdzie spoczywają sławni Polacy np. Joachim Lelewel. Nie można też pominąć informacji, że znajduje się tam serce J. Piłsudskiego.

Na koniec weszliśmy na Górę Trzech Krzyży, skąd podziwialiśmy piękną panoramę stolicy Litwy.

W drodze powrotnej do Polski zwiedziliśmy zamek w Trokach oraz posmakowaliśmy karaimskich pierogów.

Moim zdaniem Troki były najciekawszym elementem naszej wycieczki. Warto pojechać do Wilna i poznać historię Polaków związanych z tym miastem.

Julia z klasy 3F

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

obraz

.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców i Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1  im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

zapraszają na Piknik Rodzinny

który odbędzie się w sobotę 20 maja 2017 r.
w godzinach 11:00-15:00 na boisku szkolnym przy ul. Pułaskiego 6/8

Gwarantujemy moc atrakcji dla dorosłych
i dla dzieci oraz zapraszamy na zdrowe przekąski

14

Grupa 54 uczniów naszej szkoły poznawała uroki krajów skandynawskich. Na ich szlaku znalazły się: Dania (Kopenhaga), Szwecja (Goeteborg) i Norwegia (Lillehammer, Fagernes, Oslo). Niezapomniane wrażenia z rejsu po fiordzie i podróży kolejką z Flam do Myrdal.

1Na  spotkaniu Gimnazjalnego Klubu Książki (11.05) włączyliśmy się do trwającej  akcji WARSZAWA CZYTA.
Polega ona na organizowaniu spotkań czytelniczych, warsztatów wokół wybranej wcześniej książki. W tym roku dorośli dyskutują i interpretują „Panią Stefę” Magdaleny Kicińskiej, a dzieci „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej.
Gimnazjaliści, po przeczytaniu fragmentów książek, rozmawiali o roli Stefanii Wilczyńskiej w życiu dzieci z Domu Sierot w warszawskim getcie oraz zastanawiali się nad aktualnością pedagogiki Janusza Korczaka.
Wcześniej przygotowaliśmy dekorację informującą o historii powstania i celu akcji WARSZAWA CZYTA.
Aleksandra Bożek3

1.

Zuzanna Chłosta
uczennica klasy 1 a uzyskała wynik BARDZO DOBRY
w kategorii Kadet
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

.

.

.

Wyróżnienie w tym konkursie otrzymują również
-w kategorii Kadet:
Maciej Tracz, Marek Bogiel, Adrian Opalach z klasy 1a, Krzysztof Dul z klasy 2c,
-w kategorii Junior:
Michał Bogiel z klasy 3c i Michalina Pawlak z klasy 3a.

 

Uczniów przygotowały p. Danuta Romaniuk i p. Joanna Brzozowska.

 

Godzina 18:00
Spotkanie z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu, informacja o postępach w nauce i zachowaniu.
Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego i obniżoną oceną zachowania.

 

1

.

.

.

Katarzyna Duszyńska
uczennica kl. 3C Gimnazjum nr 1 w Piastowie uzyskała tytuł
LAUREATA
 I Mazowieckiego Konkursu Chemicznego „Kwas”. Uczennicę przygotowała pani Bożena Augustyniak.

Gratulujemy sukcesu.