pasek1

otwórz dziennik

Pomoc dla Rodziców (sprawy dziennika elektronicznego):

sp5piastow@gmail.com

ZA OBIADY WPŁACAMY NA KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 5

05-820 Piastów

ul. Pułaskiego 6/8

18 1240 6380 1111 0010 7476 4810

Monika Siwołowska w tym roku została Mistrzynią Polski Seniorów w trójkach kobiet w akrobatyce sportowej.

Na co dzień trenuje w klubie UTS AKRO-BAD Warszawa. Jest w Kadrze Narodowej.

W październiku weźmie udział w Mistrzostwach Europy więc prosimy o wsparcie i trzymanie kciuków!

Zachęcam do polubienia na FaceBooku strony na której można zobaczyć filmy i zdjęcia z występów, wywiadów, podróży:

https://www.facebook.com/Junimo.Acro.Trio/

Zespół posiada również kanał na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCRwAhg057KGccW0EvQaOfNQ

GRATULUJEMY MONICE I RODZICOM!!!

Oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie na rok szkolny 2017/2018

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Lista osób przystępujących do ubezpieczenia

 

 

godzina 17:00

stołówka szkolna

Zebranie otwarte dla rodziców uczniów klas I i klas 0.

– Przedstawienie wychowawców poszczególnych klas.

– Organizacja pracy w klasach 1 i klasach O.

– Omówienie najważniejszych zapisów zawartych w Statucie Szkoły.

– Oferta szkoły w zakresie pomocy dydaktycznej i wychowawczej.

– Informacja dotycząca przepisów udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Zasady wypożyczania podręczników.

godzina 18:00

stołówka szkolna

Zebranie otwarte dla rodziców uczniów klas IV i VII

– Przedstawienie wychowawców poszczególnych klas.

– Organizacja pracy szkoły.

– Omówienie najważniejszych zapisów zawartych w Statucie Szkoły.

– Oferta szkoły w zakresie pomocy dydaktycznej i wychowawczej.

– Informacja dotycząca przepisów udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Zasady wypożyczania podręczników.

Rodzice uczniów klas O, 1, IV i VII po zebraniach ogólnych spotykają się w wyznaczonych salach z wychowawcami, natomiast rodzice uczniów gimnazjum (godz. 18:00) udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcą.

godzina 18:00 lub 19:00

Tematyka zebrania z wychowawcami ( wszystkie klasy)

– Przypomnienie WZO ( gimnazjum)/ zapoznanie z WZO ( SP).

– Klasy III gimnazjum- terminy, deklaracje i dokumenty dotyczące egzaminu gimnazjalnego.

– Wybór 3 rodziców do rady oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców,

– Podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia uczniów – wariant, stawka.

– Uzgodnienie planu pracy wychowawczej z klasą.

– Zapoznanie rodziców z ofertą konkursów przedmiotowych

– Informacja o wyjeździe integracyjnym dla uczniów klas IV i VII

– Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec szkoły oraz sytuacji socjalnej rodzin w klasach I , IV i VII

godzina 20:00

stołówka szkolna

Zebranie Rady Rodziców. Zapoznanie z projektem rocznego planu pracy szkoły. Opinia Rady Rodziców w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Wybór prezydium i komisji rewizyjnej.

Ustalenie kolejnego terminu RR .

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym znajdują się w sekretariacie szkoły i u pedagoga.

Termin składania wniosków: do 12 września 2017.

Szkoła Podstawowa Nr 5

https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowa5Piastow

 

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA I SUKCESÓW W NAUCE

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

  1. 8:00 -8:45
  2. 8:55 -9:40
  3. 9:50 -10:35
  4. 10:45 – 11:30 obiad IV
  5. 11:50 – 12:35 obiad VII, G1
  6. 12:55 – 13:40
  7. 13:50 – 14:35
  8. 14:45 – 15:30
  9. 15:35 – 16:20
  10. 16:25 -17:10

4 WRZEŚNIA 2017

8:00 – Msza święta w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, Al. Krakowska

9:15 – klasy IV i VII – spotkanie w sali gimnastycznej

             klasy II i III gimnazjum – spotkanie z wychowawcą w salach

             klasy I – spotkanie z wychowawcą w salach:

                  klasa Ia – sala 114

                  klasa Ib – sala 117

                  klasa Ic – sala 111

9:50 – klasy II i III gimnazjum spotkanie w sali gimnastycznej

           klasy IV i VII – spotkanie z wychowawcą

10:30 – klasy I i „0” – spotkanie w sali gimnastycznej

klasy „0” – rozpoczęcie zajęć – 1 września 2017 w godzinach 7:00 – 17:00

Matematyka – 29.08.2017; godz. 9:00
Grażyna Baranowska – przewodnicząca,
Bożena Augustyniak – egzaminator,
Danuta Romaniuk – członek.

Chemia – 30. 08. 2017; godz. 9:00
Wanda Paziewska – przewodnicząca,
Bożena Augustyniak – egzaminator,
Maria Gołąbek – członek.