7 listopada  w murach naszej szkoły odbyła się Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych. Jest to  ważne wydarzenie dla naszej społeczności, dlatego przygotowujemy się do niego bardzo starannie. Od kilku lat, łączymy to szkolne święto ze Świętem Odzyskania przez Polskę Niepodległości, dzięki czemu wydarzenia mają  wyjątkową oprawę.

Uczniowie do strojów galowych przypinają samodzielnie wykonane kotyliony, co podkreśla patriotyczny charakter święta, a poza tym wygląda niezwykle malowniczo.

W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością  niecodzienni goście : Pan Burmistrz Marek Kubicki, Pani Wiceburmistrz Zdzisława  Zielińska  i Pani Maria Ziółek Przewodnicząca Rady Miejskiej Piastowa, co niewątpliwie podniosło rangę wydarzenia.

Pierwszoklasiści  złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły, wysłuchali wystąpienia Pana Burmistrza i Pani Dyrektor Wandy Wojtczuk oraz przedstawiciela samorządu szkolnego, a następnie wszyscy obejrzeli program artystyczny przygotowany przez klasę I f  pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty  Pachulskiej.

Bardzo dzielnie wspierali ich uczniowie z klasy Id, dziewczynki z chóru szkolnego pod batutą  Pana Jana Dąbrowskiego i niedawno powstały zespół gitarowy prowadzony przez Panią   Katarzynę Przeworską.

Przedstawienie miało charakter podniosły, a powszechnie znane  piosenki żołnierskie śpiewane i grane przez uczniów wyjątkowo ujęły słuchaczy. Uroczystość zakończyło wykonanie na skrzypcach przez Karolinę Królak „Roty”, której zgromadzeni wysłuchali, stojąc.

Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za wspólną i piękną  uroczystość.

Julia Krysiak

W dniu 9 listopada w auli dawnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miała miejsce Gala Finałowa drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego „Pamięć nieustająca”, w której uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „JUNO” w Piastowie. Tego dnia uczniowie byli świadkami uroczystej zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz zwiedzali wystawę pokonkursową i Salę Tradycji w Garnizonie Warszawskim. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja „Ostoja przy Wiśle”. Patronat nad konkursem objęli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego oraz TVP Historia. Na konkurs nadesłano 505 prac z gimnazjów i szkół średnich z całej Polski. Znakomicie wypadli uczniowie naszej szkoły zajmując pierwsze miejsce. Nagrodą honorową Prezydenta RP dla uczniów szkół wyróżnionych w konkursie było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Młodzież naszego gimnazjum wykazała się zainteresowaniami wybiegającymi poza wiedzę przyswajaną w ramach szkolnej podstawy programowej oraz kreatywnością. Stworzyła prace, które zostały docenione przez Jury pod przewodnictwem ministra Andrzeja Krzysztofa Kunerta – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wyróżniona młodzież otrzymała dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy uznania za twórcze osiągnięcia uczniów otrzymali także nauczyciele sprawujący opiekę nad uczestnikami konkursu – nauczycielki historii: Magdalena Bliźniak i Edyta Kramarczyk. W ramach niespodzianki dla uczestników konkursu, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ufundowała wyjazd do San Vittore Del Lazio. Naszą szkołę będzie reprezentował Mikołaj Jasiński, który weźmie udział w uroczystym odsłonięciu pomnika poświęconego żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. Obecność na gali i udział w konkursie na długo zapadną w naszej pamięci.

godz. 18:00

Spotkanie z wychowawcą klasy:

-          Śródokresowa analiza sytuacji dydaktycznej i wychowawczej

-          Prawa i obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego – kl. I

-          Ankieta dotycząca bezpieczeństwa uczniów w szkole – kl. I (zjawisko tzw. fali szkolnej) .

-          Ankieta badająca poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie w klasie – klasy II

godz. 18:30

Spotkania z nauczycielami przedmiotów.

ZAPROSZENIE

Mamy zaszczyt zaprosić

Szanownych Rodziców

na uroczystość

Ślubowania Klas Pierwszych,

która odbędzie  się 7 listopada 2014r. o godzinie 10:30

w Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”

w Piastowie przy ul. Pułaskiego 6/8

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski

Gimnazjum nr 1 w Piastowie

Dnia 21 października 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy przegląd piosenki autorskiej „Pozytywne Brzmienie”.

Gimnazjum nr 1 reprezentował zespół „Kolorowe Sombrero” w składzie: Karolina Królak i Maria Kozłowska z klasy IIIF oraz pani Katarzyna Przeworska. Uczennice wraz z opiekunką zaśpiewały autorską piosenkę pt. „Życie nas kręci, nałóg nie nęci”.

Zespół został wyróżniony i zajął I miejsce w kategorii wiekowej 13-16 lat.

Serdecznie gratulujemy!

Karolina Królak

IX edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”.

Zawody uczniów szkół gimnazjalnych 13 listopada 2014 godzina 12:00.

Zgłoszenia do 10 listopada.

.

Sprawdzamy wiedzę i umiejętności korzystając  z testów z  ubiegłych lat.
www.bobr.edu.pl

Tu znajdziesz pliki z zadaniami z ubiegłych lat.