14 października  - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Za obiady możemy wpłacać na konto:

79-1060 0076- 0000 3310 0021 2891

Programy merytoryczne – Konkursów przedmiotowych 2014/2015

godz. 17:00

Zebranie otwarte dla rodziców  uczniów klas I

-          Omówienie Wewnątrzszkolnego  Systemu  Oceniania.

-          Regulamin szkoły.

-          Prawa i obowiązki rodziców w Statucie szkoły.

-          Oferta szkoły w zakresie pomocy dydaktycznej i wychowawczej

-          Informacja dotycząca przepisów  udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

godz. 18:00

Zebranie otwarte dla rodziców  uczniów klas III

-      Informacja o terminie egzaminu gimnazjalnego.

-      Deklaracje dot. wyboru języka obcego, zasady i sposoby dostosowania  warunków egzaminu, organizacja posiłku w przerwie egzaminu.

-     Kryteria wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

.

.

Klasy I i III po zebraniach ogólnych spotkanie z wychowawcą klasy;

Klasy II zebranie z rodzicami godz. 18.00.

Tematyka zebrania z wychowawcami

-           Przypomnienie WSO

-          Wybór 3 rodziców do rady oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców,

-          Podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia uczniów – wariant, stawka.

-          Uzgodnienie planu pracy wychowawczej z klasą.

-          Zapoznanie rodziców z ofertą konkursów przedmiotowych

-          Informacja o akcji ECCO ( jeśli będzie) oraz wyjeździe integracyjnym dla uczniów klas 1 ( jeśli będzie)

-          Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec szkoły ( klasy I) oraz sytuacji socjalnej rodzin w klasach I

godz. 19.30 (stołówka)

Zebranie Rady Rodziców.

Zapoznanie z projektem rocznego planu pracy szkoły. Opinia Rady Rodziców w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zatwierdzenie Programu wychowawczego i profilaktyki.

Wybór prezydium i komisji rewizyjnej.

Plan lekcji na rok 2014/2015 w ZAKŁADCE DLA UCZNIÓW

1 września 2014r.

godzina 8:00 Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej

dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1

godzina 9:15 Klasy I – spotkanie w sali gimnastycznej

godzina 9:15 Klasy II i III – spotkanie w salach z wychowawcami

godzina 10:15  Klasy I – spotkanie w salach z wychowawcami

godzina 10:15  Klasy II i III – spotkanie w sali gimnastycznej

KONTO NA WYJAZDY INTEGRACYJNE I ZIELONE SZKOŁY: (zmiana nr konta od 20.08.2014)

04 8931 0003 0737 7467 2000 0002

RADA RODZICÓW GIMNAZJUM NR 1

05-820 PIASTÓW UL. PUŁASKIEGO 6/8

26 sierpnia 2014 (wtorek)

-godzina 9:00 matematyka klasy:1A, 1B, 2B, 2G

-godzina 9:00 geografia klasa 1B

-godzina 11:00 język niemiecki klasa 2A

27 sierpnia 2014 (środa)

-godzina 9:00 chemia klasa 2A

-godzina 9:00 biologia klasa 1B

  • flexibility