pasek

Pomoc dla rodziców: gimnazjumpiastow@gmail.com

200

200

2

UWAGA UCZNIOWIE KLAS TRZECICH NASZEGO GIMNAZJUM!!!
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r.
Załącznik nr 4 do ww.rozporządzenia

PO GIMNAZJUM

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Od 25 kwietnia br. od godz. 09.00 gimnazjaliści będą mogli zalogować się/założyć nowe konto w systemie, wypełnić i wydrukować „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2016/2017

Prezentacja – harmonogram rekrutacji  2016-2017

Prezentacja – harmonogram rekrutacji  2016-2017

 

Uchwała Nr XVII 107 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 stycznia 2016 r
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
                                            Zgłoszenie do Gimnazjum nr 1   -REJON
                        Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 1   – SPOZA REJONU
Kryteria naboru do klas z innowacjami

ania1

ogłoszenie

tekst

konkurs_matematyka

egzamin

tekst
576

Zebranie otwarte dla rodziców klas III – godzina 18:00
Temat spotkania:
-Zasady rekrutacji do szkół.
-Organizacja egzaminu gimnazjalnego.
Po ogólnym zebraniu spotkanie z wychowawcą klasy.
Rodzice uczniów kl. I i II o godz. 18:00 spotkanie z wychowawcą klasy.
Tematyka zebrania:
-Śródokresowa analiza sytuacji dydaktycznej i wychowawczej.
Spotkania rodziców z nauczycielami przedmiotów

zaproszenie

ogłszenie

zyczenia