Pomoc dla Rodziców:
gimnazjumpiastow@gmail.com


pasek1

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Harmonogram konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/17

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu Cyfrowobezpieczni.
Pierwszym etapem projektu jest wypełnienie ankiet, które zdiagnozują
problemy bezpieczeństwa w sieci. Wypełnienie tych ankiet jest niezbędne, aby
projekt wszedł w życie. Badanie jest w pełni anonimowe i ma charakter
ogólnopolski.
Wypełniający ankietę nie są identyfikowani ani na poziomie konkretnej osoby
ani nawet na poziomie szkoły – będziemy w ankiecie prosić wyłącznie o określenie
województwa. Celem badania jest określenie poziomu wiedzy i świadomości związanych
z zagrożeniami dla uczniów w świecie cyfrowym na skalę całego kraju.

Drodzy Rodzice, prosimy Państwa o wypełnienie ankiety.

Ankieta dla rodziców

 

     Tradycyjnie, inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie, w której uczestniczyli
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Druga część uroczystości odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Dzień ten był szczególnie
ważny dla pierwszoklasistów, którzy z wielką nadzieją, ale i niepokojem przekroczyli próg nowej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły, po którym dyrektorka szkoły, Wanda Wojtczuk, w krótkim przemówieniu
powitała nowych uczniów, zapewniła, iż nauczyciele dołożą wszelkich starań w stworzeniu uczniom dogodnych warunków
do nauki oraz zapewnieniu im wysokiego poziomu kształcenia, a wraz ze starszymi kolegami otoczą ich opieką, aby mogli w nowej
szkole czuć się bezpiecznie. Wyraziła nadzieję, że młodzież nie tylko to doceni, ale i chętnie zaangażuje się w zgłębianie wiedzy,
co pozwoli jej rozwijać własne zainteresowania i umiejętności, także dostrzeże sens uczniowskiego trudu. Poinformowała także
młodzież o obowiązujących zasadach funkcjonowania szkoły.
….Pani Dyrektor nawiązała również do 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Cytując za poetą K.I. Gałczyńskim:
„A lato było piękne tego roku ” fragm. „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” przypomniała uczniom, że wrzesień, jeden z najpiękniejszych
miesięcy w roku, kiedy w powietrzu unoszą się strzępy babiego lata, słychać delikatny poszum wiatru, czuć zapach wczesnej jesieni,
na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako miesiąc heroicznej walki o ojczyznę.
….Na koniec Pani Dyrektor życzyła zarówno uczniom, jak i nauczycielom, owocnego, pełnego sukcesów kolejnego roku pracy w szkole.
Wioletta Kozłowska

godz. 17:00

Zebranie otwarte dla rodziców uczniów klas I
– Omówienie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
– Regulamin szkoły.
– Prawa i obowiązki rodziców w Statucie szkoły.
– Oferta szkoły w zakresie pomocy dydaktycznej
i wychowawczej
– Informacja dotycząca udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– Zasady wypożyczania podręczników

godz. 18:00
Rodzice uczniów klas I, II, III spotkania z wychowawcami
Tematyka zebrania z wychowawcami
– Przypomnienie WZO
– Wybór 3 rodziców do rady oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców,
– Podjęcie decyzji w sprawie ubezpieczenia uczniów – wariant, stawka.
– Uzgodnienie planu pracy wychowawczej z klasą.
– Zapoznanie rodziców z ofertą konkursów przedmiotowych
– Informacja o wyjeździe integracyjnym dla uczniów klas 1
– Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec szkoły ( klasy I) oraz sytuacji socjalnej rodzin w klasach I

godz. 19.30 (stołówka)

Zebranie Rady Rodziców. Zapoznanie z projektem rocznego planu pracy szkoły. Opinia Rady Rodziców w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
Propozycje do koncepcji pracy szkoły.
Wybór prezydium i komisji rewizyjnej

Aktualny plan lekcji w zakładce „Dla uczniów”

rozpoczecie

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017

komunikat
Komunikat dotyczący zakupu brakujących ćwiczeń do klas I i II

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Piastowie informuje, iż istnieje możliwość zakupienia przez szkołę, bezpośrednio w wydawnictwie brakujących materiałów ćwiczeniowych do fizyki, chemii, biologii, geografii i historii do klasy pierwszej i drugiej po dotacyjnych cenach.
Zainteresowanych zakupem za pośrednictwem szkoły Rodziców prosimy o wykonanie telefonu do szkoły
(22 723 14 72) i zadeklarowanie chęci zakupu ćwiczeń przez szkołę .

Wanda Wojtczuk
Dyrektor G1

29 sierpnia 2016 roku – poniedziałek

  • godzina 9:00 – egzamin z matematyki
  • godzina 11:00 – egzamin z chemii

Uprzejmie prosimy Rodziców kandydatów do klas 1 o wpłatę
zaliczki na wyjazd integracyjny w wysokości 50 zł do 10 lipca.
Istnieje konieczność rezerwacji ośrodka.
Wyjazd odbędzie się w dniach 29.09 – 01.10.

Proszę,  wypełnij!!