Pomoc dla Rodziców:
gimnazjumpiastow@gmail.com


pasek1

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017
komunikat
Komunikat dotyczący zakupu brakujących ćwiczeń do klas I i II

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Piastowie informuje, iż istnieje możliwość zakupienia przez szkołę, bezpośrednio w wydawnictwie brakujących materiałów ćwiczeniowych do fizyki, chemii, biologii, geografii i historii do klasy pierwszej i drugiej po dotacyjnych cenach.
Zainteresowanych zakupem za pośrednictwem szkoły Rodziców prosimy o wykonanie telefonu do szkoły
(22 723 14 72) i zadeklarowanie chęci zakupu ćwiczeń przez szkołę .

Wanda Wojtczuk
Dyrektor G1

29 sierpnia 2016 roku – poniedziałek

  • godzina 9:00 – egzamin z matematyki
  • godzina 11:00 – egzamin z chemii

wynikegzaminu

Uprzejmie prosimy Rodziców kandydatów do klas 1 o wpłatę
zaliczki na wyjazd integracyjny w wysokości 50 zł do 10 lipca.
Istnieje konieczność rezerwacji ośrodka.
Wyjazd odbędzie się w dniach 29.09 – 01.10.

Nagrody Burmistrza Miasta Piastowa:
-za wyniki w nauce uzyskali:
Michalina Pawlak 2A
Janusz Partyka 3A
-za osiągnięcia sportowe:
Jan Michalski 2E
Ewelina Kędzior 3B
Arkadiusz Polak 3F
153 osoby uzyskały średnią 4,75 i więcej
w tym 112 uzyskało średnią 5 i więcej

Michalina Pawlak – średnia ocen 6

nagrody

Proszę,  wypełnij!!

tekst
003

Czwartek – 23.06.2016
godzina 16:30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III

Piątek – 24.06.2016
godzina 8:30 – uczniowie klas III spotkanie z wychowawcą, rozdanie świadectw
godzina 9:00 – uczniowie klas I i II uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcą

pah

roztocze